Vloothoof tree af ná 29 jaar diens

FOTO: S/W HET VERSKYN (V.-ADM.SYNDERCOMBE en V.-ADM. PUTTER) DIE Vloot neem op 30 Maart in Simonstad afskeid van die Hoof van die Vloot, v.-adm. Glen Syndercombe, by wyse van 'n vlootrevue in die Vlootskeepswerf. V.-adm. Syndercombe (57) tree op 31 Maart af ná 'n dienstyd van 29 jaar. Hy het ook 'n tyd lank in die handelsvloot gedien. Na afloop van die revue sal hy op die sportterrein by Silwermyn die saluut van 'n paraderevue beantwoord en die bevel van die Vloot amptelik aan v.-adm. Dries Putter (53) oorhandig, wat hom opvolg. KAPENAAR In die afgelope maand het v.-adm. Syndercombe en sy eggenote, mev. Carole Syndercombe, oral in die land vlooteenhede besoek om van kollegas en vriende afskeid te neem.'n Afskeidsbyeenkoms is reeds vir hulle in Pretoria gehou. V.-adm. Syndercombe het in Julie 1985 Hoof van die Vloot geword. Hy is 'n Kapenaar van geboorte en het hom ná 'n loopbaan in die handelsvloot in 1960 by die Suid-Afrikaanse Vloot aangesluit. In 1976 is hy as bevelvoerder van die Vloot se aanvalsvaartuie aangestel. In 1982 het hy Hoof van Vlootstaf Operasies geword. In Julie 1985 is hy as Hoof van die Vloot aangestel. BEVELVOERDER V.-adm. Putter is in 1935 op Brits gebore. Sy eerste opleiding het hy aan die Vlootgimnasium op Saldanha gehad, waar hy as offisierskandidaat gekies is. Sy offisiersopleiding het hy aan die Militêre Akademie op Saldanha ondergaan. In 1969 het hy bevelvoerder geword van SAS Port Elizabeth asook senior offisier van die mynveër-eskader. Op 1 Januarie 1982 het hy Hoof van Vlootstaf Operasies geword en in Oktober van dieselfde jaar Hoof van die Vloot. In 1985, met die aanstelling van v.-adm. Syndercombe as Hoof van die Vloot, is v.-adm. Putter in die personeel van die Hoof van die Weermag aangestel. Hy is nou weer as Hoof van die Vloot aangestel, sover bekend die eerste persoon wat twee keer hierdie pos beklee het.

vloot